رزرو هتل فضاگشت

جاهای دیدنی شهر کرد و اطراف

منطقه جنگلی بازفت
منطقه جنگلی بازفت شهرکرد دارای 53000 هکتار وسعت و در 180 کیلومتری شهرکرد واقع است. نواحی عمده جنگلی این مناطق شامل:چهک،تلخه دان، بادام شیرین، کچوز،چم جندار است. این منطقه از ...
امامزاده حلیمه و حکیمه خاتون
ساختمان این امامزاده در اثر مرور زمان و حوادث مختلف از بین رفته و در دوره های دیگر تغییراتی روی آن ایجاد شده است . ساختمان فعلی در شهرکرد و ...