رزرو هتل تفریحات کیش

جاهای دیدنی شهر منج

شهرمنج

شهرمنج

استان چهارمحال وبختیاری, منج

شهر منج جزء شهرستان لردگان درامتداد جاده خوزستان ودرفاصله تقریبا ۲۰۰کیلومتری مرکز استان قراردارد. این شهر درموقعیت طول جغرافیایی ۵۰ درجه و۳۸ دقیقه وعرض جغرافیایی ۳۱ درجه و۳۲ دقیقه باارتفاع ۱۴۴۰ متر واقع شده است. درمورد وجه تسمیه منج با ضم ” م” می گویند دراصل منج باکسر “م” بوده وآن از کرومنج می آید […]