رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

جاهای دیدنی شهر محمدی

شهر محمدی
شهر محمدی در حدود 400 تا 500 سال پیش توسط عارف بزرگ و نامی ، خواجه محمد مرشد که خراسانی بوده و به این منطقه مهاجرت نموده ، با طراحی ...