رزرو هتل تفریحات کیش

جاهای دیدنی شهر زرآباد

شهر زرآباد

شهر زرآباد

استان آذربایجان غربی, زرآباد

شهر زرآباد در استان آذربایجان غربی وشهرستان خوی درطول جغرافیایی ۴۴درجه و۳۵ دقیقه و عرض جغرافیایی ۳۸درجه و۴۸دقیقه ودرارتفاع۱۷۹۶متری ازسطح دریا قرارگرفته است. این شهر درفاصله ۴۲کیلومتری شهرستان خوی و۱۷۰ کیلومتری مرکز استان آذربایجان غربی واقع میباشد.