رزرو هتل تفریحات کیش

جاهای دیدنی شهر زاینده رود

شهر زاینده رود

شهر زاینده رود

استان اصفهان, زاینده رود

شهر زاینده رود در سال ۱۳۷۹ با عنایت به ردیف ۳ مصوب شماره ۱۵۲۸۸ /ت ۲۱۳۵۷ ک کمیسیون دفاعی هیات محترم دولت و طی مصوبه ۷۹ در سال ۱۳۷۹ از ادغام ۵ محله پراکنده به نامهای باباشیخعلی ، بیستجان ، بهجت آباد ، کله مسلمان و /۱۰کله مسیح /۲۷ -۱۱۱۱۲/۱/ شماره ۳۴تشکیل و بواسطه عبور […]