رزرو هتل تفریحات کیش

جاهای دیدنی شهر رضی

روستای علیکران

روستای علیکران

استان اردبیل, رضی

روستای علیکران ازنظر موقعیت جغرافیایی در شمال شهررضی واقع گردیده،که با روستاههای پست کندی-سهرابلو و خلیفه لوهمجوار می باشد،مردم روستای علیکران مسلمان وازنظر مذهب شیعه هستند ،قدمت روستا بیش ازصدسال می رسدتاریخ دقیقی ازنحوه سکونت مردم آن دیار دردست نیست ،اما آثاربه جامانده از سفال لعاب داده شده در اطراف منطقه کوهستانی وکوره مخصوص برای […]