رزرو هتل تفریحات کیش

جاهای دیدنی شهر حرریاحی

شهر حر ریاحی

شهر حر ریاحی

استان خوزستان, حر ریاحی

شهر حر ریاحی یا بیت چریم از توابع شهرستان شوش در استان خوزستان است. این شهر در سال ۱۳۹۵، تعداد ۹۳۷۷ نفر جمعیت داشته است نام پیشین این شهرروستای شیخ خلف حیدر می‌باشد . حر ریاحی از توابع شهرستان شوش در حاشیه رود خانه دز واقع است. شبیه‌خوانی در شهر حر بزرگترین تعزیه میدانی کشور […]