رزرو هتل تفریحات کیش

جاهای دیدنی شهرستان بندر انزلی

روستای سنگاچین

روستای سنگاچین

استان گیلان, بندر انزلی

روستای ساحلی سنگاچین درکیلومتر ۱۰جاده انزلی به استارا واقع گشته سمال ان دریای کاسپین وجنوب ان تالاب زیبای انزلی قرار گرفته که در رابطه باتالاب مفصلا بعدا خدمتان عرض میدارم عرض رو ستا ۳کیلومتر وطول ان ۶کیلومتر میباشد کار اصلی مردمان ان ماهیگیری صیادی دردریا وشکارپرندگان درتالاب میباشد صید درروشهای مختلف وشکار دراشکال متفاوت بسیار […]

روستای تربه بر

روستای تربه بر

استان گیلان, بندر انزلی

وضعیت جغرافیائی: این روستا در منطقه جلگه ای و در کنار جاده کپورچال – آبکنار و در طول جغرافیایی ۴۹ درجه و ۱۹ دقیقه و عرض جغرافیائی ۳۷ درجه و ۲۷ دقیقه واقع و از نظر ثبتی سنگ شماره یک و تا کپورچال ۱۸ کیلومتر و تا انزلی ۳۸ کیلومتر از راه زمینی فاصله دارد […]

روستای اشترکان

روستای اشترکان

استان گیلان, بندر انزلی

وضعیت جغرافیائی: این روستا در منطقه جلگه ای و در کنار جاده کپورچال – آبکنار و در طول جغرافیایی ۴۹ درجه و ۳۱ دقیقه واقع و تا کپورچال ۷ کیلومتر و تا انزلی از راه زمینی ۲۷ کیلومتر فاصله دارد و محدود است از شمال به کرگان – از مشرق به خمیران و از غرب […]

روستای شیلسر

روستای شیلسر

استان گیلان, بندر انزلی

وضعیت جغرافیایی: این روستا در منطقه جلگه ای و کنار جاده کپورچال –آبکنار و در طول جغرافیایی ۴۹ درجه و ۱۸ دقیقه و عرض جغرافیایی ۳۷ درجه و ۲۸ دقیقه واقع و در سال ۱۳۶۱ شمسی دارای نسق یکصدساله بوده و از نظر ثبتی جزو بخش ۷ انزلی و سنگ شماره ۸ که مسافتش تا […]

روستای آبکنار

روستای آبکنار

استان گیلان, املش

تاریخچه آبکنار روستای آبکنار که یکی از روستاهای دهستان چهارفریضه و از توابع شهرستان بندر انزلی می باشد از شمال به تالاب انزلی و از طرف شرق به ماهروزه و نرگستان و ازجنوب به مرداب (نیزار) سیاه کیشم و از طرف غرب به روستاهای تربه بر_ اشپلا و معاف محدود می باشد. تنها راه ارتباطی […]