رزرو هتل فضاگشت

جاهای دیدنی شهرستان بندر انزلی

روستای سنگاچین
روستای ساحلی سنگاچین درکیلومتر 10جاده انزلی به استارا واقع گشته سمال ان دریای کاسپین وجنوب ان تالاب زیبای انزلی قرار گرفته که در رابطه باتالاب مفصلا بعدا خدمتان عرض میدارم ...
روستای تربه بر
وضعیت جغرافیائی: این روستا در منطقه جلگه ای و در کنار جاده کپورچال – آبکنار و در طول جغرافیایی ۴۹ درجه و ۱۹ دقیقه و عرض جغرافیائی ۳۷ درجه و ...
روستای اشترکان
وضعیت جغرافیائی: این روستا در منطقه جلگه ای و در کنار جاده کپورچال – آبکنار و در طول جغرافیایی ۴۹ درجه و ۳۱ دقیقه واقع و تا کپورچال ۷ کیلومتر ...
روستای شیلسر
وضعیت جغرافیایی: این روستا در منطقه جلگه ای و کنار جاده کپورچال –آبکنار و در طول جغرافیایی ۴۹ درجه و ۱۸ دقیقه و عرض جغرافیایی ۳۷ درجه و ۲۸ دقیقه ...
روستای آبکنار
تاریخچه آبکنار روستای آبکنار که یکی از روستاهای دهستان چهارفریضه و از توابع شهرستان بندر انزلی می باشد از شمال به تالاب انزلی و از طرف شرق به ماهروزه و ...