رزرو هتل فضاگشت

جاهای دیدنی شمال در بهار

بقعه دانای علی
چرا بقعه ی دانای علی رشت این همه زائر دارد. حدود دو قرن پیش در محله (عینک)و به روایتی (سیاه اسطلخ) رشت مردی می زیست که اصالتا زنجانی بود او ...