رزرو هتل ایران بوم گردی

جاهای دیدنی ششمند

رودخانه ششمند سبزوار

رودخانه ششمند سبزوار

استان خراسان رضوی, سبزوار

رودخانه ششمند سبزوار به طول ۳۵ کیلومترو شیب متوسط ۳/۴ درصد با دبی پایه ۲۰ لیتر در ثانیه ازکوه ۲۰۱۰ متری بنوو در دامنه شمال شرقی کوه شاهزاده ابوالقاسم سرچشمه می گیرد.این رودخانه از طریق سه جریان زیرزمینی به صورت چشمه های تراوشی به نامهای سرروی ، میان روی و چشمه قربانو تغذیه می شود.با […]

جاباما