رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

جاهای دیدنی سنگان را ببینیم

مزار پیر گرزوان
از اولیاء پاک وصاحب کرامت است که ارواح شیطانی رااز خود دور می کند واگر ناپاکی به مزار وی نزدیک می شده ازسوی پیر خفته در جوار حق تیری به ...