بلیط هواپیما سوئیت تبریز

جاهای دیدنی سنگان را ببینیم

مزار پیر گرزوان

مزار پیر گرزوان

استان خراسان رضوی, سنگان

از اولیاء پاک وصاحب کرامت است که ارواح شیطانی رااز خود دور می کند واگر ناپاکی به مزار وی نزدیک می شده ازسوی پیر خفته در جوار حق تیری به سوی فرد ناپاک پرتاب می شده است. با تشکر از جناب آقای قادری بابت ارسال تصویر