بلیط هواپیما سوئیت تبریز

جاهای دیدنی سلطا ن شهر

سلطان شهر

سلطان شهر

استان فارس, سلطان شهر

سلطان شهر یکی از شهر های شهرستان خرامه از استان فارس می باشد که در مورخه ۲۱/۱۰/۸۹ توسط هیئت دولت به عنوان مرکز بخش کربال به تصویب رسید و ابلاغ گردید در ذیل متن کامل مصوبه می آید. “سه شنبه ب۲۱/۱۰/۸۹ با موافقت دولت؛شهرستان خرامه به نقشه تقسیمات کشوری استان فارس اضافه شدبا تصویب هیئت […]