رزرو هتل فضاگشت

جاهای دیدنی زهک

آتشگاه و قلعه كله كنگ
آتشگاه و قلعه کله کنگ که به دوره اشکانی، ساسانی بر میگردد، یکی از 3 آتشگاه فعال و بزرگ شرق ایران در زمان زرتشت بوده است در فهرست آثار ملی ...
اقامتگاه کلبه آرامش زهک
اقامتگاه کلبه آرامش سیستان روی تپه ای در روستای گردشگری قلعه نو واقع در شهرستان زهک قرار دارد، که تمام منطقه را میشود نظاره کرد، روستای قلعه نو به ماسوله ...