بلیط هواپیما سوئیت تبریز

جاهای دیدنی روستای قومنجان

روستای قومنجان

روستای قومنجان

استان خراسان جنوبی, قائن

آنها می دهند و این افراد با مواد غذایی که جمع آوری کرده اند، آش یا کاچی می پزند و آن را بین مردم تقسیم می کنند، مردم بر این عقیده اند که با این کار باران خواهد بارید. جاهای دیدنی روستای قومنجان مکان های دیدنی روستای قومنجان عبارتند از:  مزار امامزادگان حسن و افضل(ع) («مزارکومیران» یا «مزار نو» یا «مزار قومنجان»).  غار سو: این غار در جنوب...