رزرو هتل فضاگشت

جاهای دیدنی روستای قلعه ترکی

قلعه ترکی باغ بهادران
قلعه ترکی باغ بهادران در قسمت شمالی باغ بهادران در روستای قلعه ترکی واقع شده است .در شهرستان لنجان رشته کوهی قرار دارد که در تمام مسیر رودخانه زاینده رود ...