رزرو هتل ایران بوم گردی

جاهای دیدنی روستای سیبک

روستای سیبک

روستای سیبک

استان اصفهان, فریدون شهر

وجه تسمیه سیبک از سی خان گرفته شده است .( بک به معنی خان ) که در زمان حکومتگران قشقایی ( ترک بلوردی ) در این روستا سکونت داشتند و بکان این روستا طی دستور کد خدای ایلشان بر مناطق دیگر حکومت میکردند و بعد ها تیره هایی از طایفه ی زراسوند بختیاری توانستند با […]

جاباما