بلیط هواپیما سوئیت تبریز

جاهای دیدنی روستای سیبک

روستای سیبک

روستای سیبک

استان اصفهان, فریدون شهر

وجه تسمیه سیبک از سی خان گرفته شده است .( بک به معنی خان ) که در زمان حکومتگران قشقایی ( ترک بلوردی ) در این روستا سکونت داشتند و بکان این روستا طی دستور کد خدای ایلشان بر مناطق دیگر حکومت میکردند و بعد ها تیره هایی از طایفه ی زراسوند بختیاری توانستند با […]