بلیط هواپیما سوئیت تبریز

جاهای دیدنی روستای آشمسیان

روستای آشمسیان خمین

روستای آشمسیان خمین

استان مرکزی, خمین

در اقدامی که چند سال پیش توسط کشاورزان عزیز انجام شد بخش وسیعی از زمین‌های کشاورزی زیر کشت درخت گردو درآمد که این کار به نوبهٔ خود سهم بسیار زیادی در زیبایی روستا ایفا کرد. جاهای دیدنی روستای آشمسیان - قلمستان در آسیاب واقع در منطقهٔ بالای روستا - آبشار آب -بقایای آسیاب قدیمی -...