بلیط هواپیما سوئیت تبریز

جاهای دیدنی رودمعجن

روستای رودمعجن تربت حیدریه

روستای رودمعجن تربت حیدریه

استان خراسان رضوی, تربت حیدریه

جمعیت: ۷۴۷ نفر: مرد ۳۴۱، زن ۴۰۶ باسوادان: ۴۱۱ نفر: مرد ۲۰۶، زن ۲۰۵ زبان و گویش زبان اهالی رودمعجن فارسی می باشد و گویش آن‌ها به نیشابوری و کدکن نزدیک است. جاهای دیدنی رودمعجن آبشار رودمعجن آبشار رودمعجن  28 متری در چهار کیلومتری شمال رودمعجن که خودرو را باید در خود روستا گذاشت و باروبندیل را انداخت روی دوش...