بلیط هواپیما سوئیت تبریز

جاهای دیدنی درفول

آسیاب های آبی دزفول

آسیاب های آبی دزفول

استان خوزستان, دزفول

آنچه امروز به عنوان آسیاب های آبی شناخته می شود ، مجموعه ای از سازه های آبی است که در گذشته به عنوان بند و آسیاب استفاده می شده است. این مجموعه در ارتباط با جریان دایمی رود دز و همزمان با شکل گیری هسته ساسانی شهر در بستر رودخانه ساخته شده و در دوره […]