بلیط هواپیما سوئیت تبریز

جاهای دیدنی ترکالکی

نهر پادشاهی ترکالکی

نهر پادشاهی ترکالکی

استان خوزستان, ترکالکی

این نهر در ۲ کیلومتر شهر ترکالکی قرار دارد. این نهر بیش از ۵ کیلومتر طول دارد و در ۲ و نیم کیلومتری از داخل آبگیر به دو شاخه تقسیم می شود. هدف آن آبیاری اراضی کشاورزی(بیشترین میزان اراضی ترکالکی) روستاهای ترکالکی، بدیل، بنه کاظم،بنه مرتضی، کایدان، مندنی، ظلم آباد، دشت بزرگ می باشد. شاخه […]