بلیط هواپیما سوئیت تبریز

جاهای دیدنی بیجند

خانه اعتمادی نیا

خانه اعتمادی نیا

استان خراسان جنوبی, بیرجند

بنای تاریخی خانه اعتمادی نیا در مرکز بافت تاریخی شهر بیرجند بنایی است فاخر با ویژگیهای معماری مناطق گرم و خشک ایران که چینش فضاهای معماری و طراحی آن کاملا با خصوصیات اقلیمی ومنطقه و نیز شرایط اجتماعی و اعتقادی مردم همخوانی دارد. ورود به بنا از دو طریق ممکن است . ورودی اصلی در […]