بلیط هواپیما

جاهای دیدنی ایرانی

مسجد صلیب عقدا

مسجد صلیب عقدا

استان یزد, عقدا

مسجد صلیب یا حوزک وحوزوک عقدا – مسجد صلیب عقدا دو طبقه بوده واز طیقه فوقانی آن جهت اقامه نماز استفاده می شده است وطبقه زیرین آن برای عبور آب جوی قنات باغاده استفاده می شده است ودارای چندین پنجره در جهت های مختلف بوده . ودر گذشته برای شستشولباس ووسایل استفاده می شده است […]