بلیط هواپیما

جاهای دیدنی اصطهبانات

مسجد جامع اصطهبانات

مسجد جامع اصطهبانات

استان فارس, استهبان

این بنا در اصطهبانات در ۷۴ کیلومتری فسا واقع گردیده و ازآثار دوره صفوی است . از آثار این دوره در مسجد، بقایای محرابی با گچبری های ظریف است که در شبستان مسجد قرار دارد . چندین ستون شبستان قدیم آن، از سنگ های استوانه ای قطور است که بر بعضی از آنها، عبارات دعایی […]