بلیط هواپیما سوئیت تبریز

جام زرین مارلیک

هشت هزار نفر از اشیاء زرین عصر آهن بازدید کردند

هشت هزار نفر از اشیاء زرین عصر آهن بازدید کردند

ولی جهانی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این تعداد بازدید که از ۲۵ اردیبهشت ماه آغازشده ، در سابقه گنجینه رشت کم نظیر و نشانگر علاقه مردم نسبت به تاریخ و هویتشان است. وی یکی از اهداف به نمایش درآوردن جام مارلیک در موطن خویش را جلب نگاه مردمان […]