رزرو هتل

جامعه بومی

وابستگی اقتصادی جامعه بومی به گردشگری

وابستگی اقتصادی جامعه بومی به گردشگری

امروزه رویکرد سنتی درباره حفاظت و تنوع زیستی در مناطق حفاظت‌شده به‌دلیل ناکارآمدی و تحمیل قوانین و مقررات از بیرون بر ساکنان این مناطق مورد انتقاد قرار گرفته و این امر منجر به نقل مکان یا جابه‌جایی ساکنان روستایی از مناطق حفاظت‌شده و موردتعدی قرار دادن حقوق ساکنان محلی در خصوص استفاده از منابع برای […]

فرمان توریسم در دستان جامعه محلی

فرمان توریسم در دستان جامعه محلی

کنسرسیوم جهانی قرق‌های بومی ‌درباره سیستم‌های رایج بوم‌گردی به «دنیای اقتصاد» گفت: معمولا دو نمونه سیستم گردشگری بر اساس بوم‌گردی وجود دارد. در مدل اول سرمایه‌گذاران خصوصی، دولت، سازمان‌های مردم نهاد و... وارد این حوزه می‌شوند و در مدل دوم جامعه بومی، ‌مدیریت گردشگری منطقه خود را به دست می‌گیرد. وی افزود: درایران ما فکر می‌کنیم جامعه بومی‌آگاهی لازم را ندارد و باید از بیرون مدیریت شوند؛ این...

جنوب گردی