رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

جاذبه ها ی کوهدشت

غار برد سفید
در حدود دو کیلومتری شمال همیان کوهدشت سه غار کوچک وجود دارد. در این غارها، نشانه‌ها و شواهدی از دورة فرهنگ تیغه‌سازی به دست آمده است. گفته می‌شود این آثار، ...