رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

جاذبه های گردشگر ی هرند

شهرهرند

شهرهرند

استان اصفهان, هرند

شهر هرند از توابع استان اصفهان با فاصله ۵۲ درجه و۲۶ دقیقه طول جغرافیایی از نصف النهار گرینویچ وعرض جغرافیائی ۳۲ درجه و۳۳ دقیقه وارتفاع ۱۵۴۰ متری از سطح دریا در ۸۵ کیلو متری شرق شهر اصفهان واقع شده است .از شمال به دشت واز جنوب به رودخانه زاینده رود منتهی می شود وراه آهن […]