رزرو هتل ایران بوم گردی

جاذبه های گردشگر ی تهران

موزه ملک تهران

موزه ملک تهران

استان تهران, تهران

کتابخانه و موزه ملک تهران تا سال ۱۳۷۵ در خانه ملک برپا بود. اما حاج حسین از آغاز کار، گسترش آن را از نظر دور نداشت و بنای ساختمانی بزرگ تر را پیش بینی کرد. بنابراین در ۲۹ تیرماه ۱۳۲۳ قطعه زمین بزرگی را در باغ ملی تهران (محل کنونی مؤسسه) برای ساختمان جدید کتابخانه […]

جاباما