رزرو هتل فضاگشت

جاذبه های گردشگری شهر شهباز

شهر شهباز
شهباز شهری در بخش قره کهریز که واقع درشهرستان شازند از توابع استان مرکزی است. این شهر در شرق شازند و در جنوب اراک واقع گریده است. این شهر از ...