رزرو هتل فضاگشت

جاذبه های گردشگری شهر بنت

شهر بنت
بـِنت یکی از شهرهای کوچک استان سیستان و بلوچستان ایران است. این شهر از محرومترین مناطق ایران است و بخشی از مردم آن هنوز در کپر زندگی می‌کنند. جغرافیا بنت ...