رزرو هتل فضاگشت

جاذبه های گردشگری شهر اصغر آباد

شهر اصغر آباد
نام این شهر از نام اصغر میرزا از نوادگان ظل السطلان حاکم دوران قاجار اصفهان گرفته شده است و قدمت آن به 1305 ه.ش می رسد. اصغرآباد در سال 1390 ...