رزرو هتل فضاگشت

جاذبه های گردشگری شاهرو د

منطقه شکار ممنوع تپال
منطقه شکار ممنوع تپال با وسعتی برابر 30 هزار هکتار در شمال غربی شهرستان شاهرود واقع شده و منطقه ای است کوهستانی و دشتی که در مجاورت شاهرود واقع شده ...