رزرو هتل فضاگشت

جاذبه های گردشگری سجزی

سجزی
سجزی شهری است در بخش مرکزی اصفهان ، شهرستان اصفهان . این شهر در ۳۵کیلومتری اصفهان قرار دارد.سجزی ، سکزی یا سجزی منصوب به سکستان یا سجستان که نام قدیم ...