رزرو هتل فضاگشت

جاذبه های گردشگری روستا

مسجد جامع روستای فسخود
روستا از قدیم دارای دو مسجد بوده است، یکی در محله امام زاده و دیگری مسجد جامع که در نزدیکی قنات دوم روستا ( چشمه هونی گرم ) قرار دارد ...