رزرو هتل فضاگشت

جاذبه های گردشگری روستای گلتپه طغامین

باغ حسین آباد گلتپه طغامین
گلتپه طغامین یکی از روستاهای شهرستان بیجار ودر بخش کرانی واقع شده است. جمعیت این روستا طبق آخرین سرشماری در سال 85 (260 نفر) 65 خانوار بوده است. از مناطق ...