رزرو هتل فضاگشت

جاذبه های گردشگری روستای کندی

دریاچه قالغانلو
دریاچه قالغانلو در استان اردبیل واقع است. قالغانلو دریاچه ای فصلی به وسعت ۵۰۰۰ مترمربع که در شرق روستای خان کندی شهرستان گرمی مغان استان اردبیل قرار دارد. منابع تامین ...