رزرو هتل فضاگشت

جاذبه های گردشگری روستای هیر

امامزاده برهان روستای هیر
امامزاده برهان یا شاه رشید درحدفاصل بین دوروستای هیر وویار قرار دارد. تعدادی از معلمان زبر دست با سرپرستی و تجارب اداره میراث فرهنگی در بلند ترین قله نزدیک روستا ...