رزرو هتل فضاگشت

جاذبه های گردشگری روستای زول

سرو زول
در روستای زول، درختان کهنسالی از گونه سرو و چنار که از درختان بومی منطقه خراسان جنوبی می باشند وجود دارند. درخت کهنسال سرو زول با توجه به قطر و ...