رزرو هتل فضاگشت

جاذبه های گردشگری جهاردانگه

روستای تیلک
تیلک، روستایی است از توابع بخش چهاردانگه شهرستان ساری در استان مازندران ایران. این روستا در منتهی‌الیه مرز استان مازندران و سمنان بین شهرهای ساری از یک سو، و دامغان ...