رزرو هتل فضاگشت

جاذبه های گردشگری جزیره کیش

مجموعه درخت سبز کیش
مجموعه درخت سبز کیش ، یک انجیر معابد بوده و نام دیگر آن درخت لور می باشد. این درخت ریشه بسیار عمیقی دارد و این عمر آن را تا صدها ...