رزرو هتل فضاگشت

جاذبه های گردشگری تون

آب انبار بازار(میدان)
اهمیت و نقش حیاتی آب در زندگی مردمان کویر باعث شکل گیری فضاهایی گشته که قابلیت ذخیره آب را برای استفاده مردم فراهم می نموده است. موقعیت قرارگیری این شهر ...