رزرو هتل فضاگشت

جاذبه های گردشگری تخت

روستای سلوبلم
روستای سلوبلم با 110 کیلومتر فاصله از مرکز استان هرمزگان در بخش تخت قرار گرفته است از نظر زمین شناختی این رو ستا به شکل تنگه ای است که ما ...