رزرو هتل فضاگشت

جاذبه های گردشگری بندرترکمن

قلعه روس ها آشوراده
در زمان اشغال جزیره توسط روس ها بنایی قلعه مانند و بعنوان مقر نظامی توسط آنها ساخته شد، پس از خروج روس ها از کشور، در زمان رضا خان این ...