رزرو هتل فضاگشت

جاذبه های گردشگری برده رشه

شهر برده رشه
شهر برده رشه مرکزبخش خاوومیرآباددر ۱۰ کیلومتریغرب شهرستان مریوان واقع شده است این روستا با جمعیتی در حدود ۱۱۰۰ نفر و۲۴۰ خانوار در بهار سال ۱۳۹۰ از طرف هئیت وزیران ...