رزرو هتل فضاگشت

جاذبه های گردشگری انبار آلوم

شهر انبار آلوم
در مورد شهر انبارالوم سه نظریه متفاوت وجود دارد: - نام روستا ، انبارعلوم بوده( بدلیل وجود علمای بزرگ و چهره های دینی و تدریس علوم دینی و معارف توسط ...