رزرو هتل فضاگشت

جاذبه های گردشگری اسد اباد

آب انبار شیخ علیخان زنگنه
تاریخچه: این بنا به آب انبار شیخ علی خان معروف است. تاریخ ساخت این بنا با توجه به معماری و فرم هندسی تویزه های آجری بنا که برگرفته از فرم ...