رزرو هتل فضاگشت

جاذبه های گردشگری ارمغان خانه

شهر ارمغان خانه
موقعیت جغرافیایی: شهر ارمغانخانه مرکز بخش قره پشتلو از توابع شهرستان زنجان در بهمن ماه 1387 با تصویب هیأت وزیران بعنوان شهر شناخته شده و از تیر ماه 1388 شهرداری ...