بلیط هواپیما

جاذبه های کنارک

گلفشان بولوبولو

گلفشان بولوبولو

استان سیستان و بلوچستان, کنارک

گل فشان بولوبولو، گل فشان مهم دیگری است که در جنوب شرق ایران و « بولوبولو » اما گل فشان واقع در روستای تنگ یا در ۹۵ کیلومتری غرب بندر کنارک و در دشت کهیر نرسیده به روستای تنگ در زمینی مسطح واقع شده است. این گل فشان دارای سه تپه کوچک است که یکی […]