بلیط هواپیما سوئیت تبریز

جاذبه های فرهنگی قشم

مراسم عروسی در جزیره قشم

مراسم عروسی در جزیره قشم

استان هرمزگان, قشم

اینک در سایه صداقت بی ریای قشمی ها صفحه شادی زندگیشان را ورق می زنیم.آتش افروخته شده، دیگ ها بر دارند و همه چیز مهیای اجرای سنتی مراسم عروسی در قشم است.پیرانی که عصا زنان سیمای اساطیری را به نمایش می گذارند ، آوازی که دسته جمعی خوانده می شود رزیف است.رزیف رقص یا سماعی […]