بلیط هواپیما

جاذبه های طبیعی گیلانغرب

رودخانه کنگاکوش

رودخانه کنگاکوش

استان کرمانشاه, گیلانغرب

سرچشمه آن آب ها و سرچشمه هایی است که از قسمت میانی و غربی دشت ویژنان به سوی تنگ گولم ( ته نگ گوله م ) سرازیر می شود . این رودخانه را می توان رودخانه ای فصلی نامید . زیرا در سال های پر باران آب آن بسیار زیاد در سال هایی که مقدار […]